Business Intelligence

Bedrijfsadministratie software heeft een enorme vlucht genomen in de afgelopen 20 jaar. De nieuwste versies bieden grote voordelen voor wat betreft het financieel en logistieke bedrijfsadministratieve proces. Desondanks is het vaak nog erg ingewikkeld om gegevens uit de bedrijfsadministratie te verzamelen en bewerken. Dit is deels inherent aan de aard van de software, deze is immers primair bedoeld voor het vastleggen van gegevens en niet voor het rapporteren van gegevens. Daarnaast komt het vaak voor dat, ondanks de steeds alles omvattender wordende ERP systemen, gegevens in verschillende systemen worden geadministreerd.

De hoeveelheid tijd die daardoor verloren gaat met het verzamelen, ordenen en verifieren van informatie in de doorsnee organisatie, past eigenlijk niet meer bij deze tijd. Testadura maakt rapportage oplossingen vanuit de gedachte dat de informatievoorziening in een organisatie als een geheel moet worden beschouwd.

Lees op deze pagina meer over de oplossingsstrategie, architectuur en projectaanpak.

 

 

Recente Business Intelligence artikelen