Hello world!

Hello World BASIC 120 x 95Naast de vrolijke associaties met mijn eerste regels ‘code’ op een P2000 Home Computer die het oproept, is een kernachtiger samenvatting van de boodschap van deze website van deze nieuwe onderneming haast ondenkbaar:

Hallo wereld, Testadura is hier!

Testadura maakt Business Intelligence oplossingen op maat en ontwikkelt software ter ondersteuning daarvan. Lees verder op deze site voor achtergronden, ideeën en over wat Testadura voor uw organisatie kan betekenen.

 

Wat doet Testadura?

Flight DeckWanneer een parallel wordt getrokken tussen het besturen van een complexe machine als bijvoorbeeld de Space Shuttle en het besturen van een organisatie, is het belang van informatievoorziening te vergelijken met het belang van de meters en indicatoren in de cockpit.

Testadura ontwerpt, realiseert en onderhoudt de cockpit van uw onderneming.

Wat doet Testadura? (2)

Gutted Cockpit

Als we de vergelijking met een cockpit nog even doortrekken, moet worden opgemerkt dat de schermen en meters slechts weergeven wat het netwerk van sensoren registreert.

Testadura combineert een bedrijfseconomische achtergrond met een diepgaande technische om het optimale sensor netwerk voor uw cockpit te ontwerpen, realiseren en onderhouden.

Wat doet Testadura? (3)

Wiremess Uw huidige sensornetwerk bestaat waarschijnlijk uit een indrukwekkende hoeveelheid excelsheets, import macro’s. Hieraan kleeft een aantal belangrijke nadelen voor wat betreft de kwaliteit van de gegevens.*

Testadura centraliseert en automatiseert het verzamelen van uw informatie en leert u hoe u meer haalt uit uw bestaande software en mensen.

*Lees meer over dit onderwerp op de Business Inteligence pagina’s.

 

Wires neat

Home